top of page

Polityka prywatności

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adres: https://www.ehalluks.com (dalej: „Strona internetowa”).

(dalej: "Polityka")

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest Mateusz Kaczyński, adres do doręczeń: ul. Szolc-Rogozińskiego 21/52, 02-777 Warszawa (dalej: „Administrator”). 

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo poniżej wskazane dane:

 1. adres e-mail: mateo.kaczynski@gmail.com 

 2. adres korespondencyjny: ul. Szolc-Rogozińskiego 21/52, 02-777 Warszawa

 3. telefon: 535 233 318

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora? 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 

 2. sprostowania danych osobowych;

 3. usunięcia danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 6. przenoszenia danych;

 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane będą podlegać profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Czy dane osobowe zbierane na Stronie internetowej będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Strona internetowa powstała na platformie WIX.com. Wszelkie transfery do państwa trzeciego, poza Unię Europejską, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, będą podejmowane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi (2010/87/UE) określonymi w Załączniku 1 do Umowy o przetwarzaniu danych Wix (DPA).

 

Serwer umieszczony jest na platformie home.pl. Wszelkie transfery do państwa trzeciego, poza Unię Europejską, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, będą podejmowane zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi (2010/87/UE).

CZĘŚĆ II

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

CZĘŚĆ III

PLIKI COOKIES

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona przy zainicjowaniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu z Państwem na potrzeby wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości. To przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO) polegającego na prawie do wykazania przebiegu korespondencji.

 

W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, ochrony przed roszczeniami czy ustalenia przebiegu korespondencji. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być zachowane w celu wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości.

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

Czy muszą Państwo podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora. 

Szczegółowe informacje stanowią załącznik nr 1 do Polityki.

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

 

Ciasteczka mogą być używane w celu:

 1. dostosowania treści Strony internetowej Państwa preferencji;

 2. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;

 3. tworzenia dostosowanych reklam;

 4. tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.

 

Właściciel Strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

 

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;

 2. stałe.

 

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

Na Stronie internetowej mogą ponadto być zbierane pliki cookies:

 1. wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez system teleinformatyczny Strony internetowej;

 2. zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:

 1. Google Analytics - jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Dane zebrane za pomocą plików cookies mogą być przekazywane do Google, którego serwery mogą znajdować się również poza Unią Europejską. Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Polityka prywatności Google Analitics znajduje się pod adresem: link.

 

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika. Jednak Strona internetowa zaczyna zbierać dane za pomocą Google Analitics dopiero po tym jak wyrażą Państwo na to zgodę.

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej. 

 

Na Stronie internetowej znajdują się wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

 1. Facebook

 2. Discord

 3. Github

 4. Linkedin

 

Jeżeli skorzystają Państwo z wtyczki w celu wejścia na portal społecznościowy ze Strony internetowej, to ten portal może uzyskać informację, że odwiedzili Państwo Stronę internetową.

 

Administrator nie otrzymuje informacji o gromadzonych danych osobowych.

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, to polecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawców portali społecznościowych.

 

Jeżeli nie chcą Państwo, żeby portale społecznościowe pozyskiwały o Państwu informacje, to proponujemy wylogować się z serwisów społecznościowych. Chociaż nie zawsze gwarantuje to, że dane nie zostaną pozyskane przez portal społecznościowy.

bottom of page