top of page
  • Writer's pictureMateusz Kaczyński

Conditionals


zdania warunkowe
KB000010
W niniejszym artykule opisałem tryby warunkowe opierając się na formule


  • Kiedy używać

  • Jak tworzyć

  • Jak to wygląda w praktyce


Rekomenduje potraktować to jako ściągawkę. Skorzystaj z poniższego spisu treści, aby przejść do konkretnego trybu

A zatem przyjrzyjmy się wszystkich trybom warunkowym, sekcja po sekcji.

Zero Conditional

( Conditional 0 )
 0 - Kiedy używać?Tryb [0] stosowany jest do opisywania ogólnych prawd, faktów naukowych i sytuacji, które zawsze są prawdziwe.0 - Jak tworzyć?If + Present Simple, Present Simple 0 - przykład użyciaIf you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.

( Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, ona wrze )


First Conditional

( Conditional 1 )
 1 - Kiedy używać?Tryb [1] używany jest do mówienia o realnych i możliwych sytuacjach w przyszłości. 1 - Jak tworzyć?If + Present Simple, Future Simple 1 - przykład użyciaIf it rains tomorrow, we will cancel the picnic.

( Jeśli jutro będzie padać, odwołamy piknik.)


Second Conditional

( Conditional 2 )
 2 - Kiedy używać?Tryb [2] służy do mówienia o hipotetycznych, nierealnych sytuacjach w teraźniejszości lub w przyszłości. 2 - Jak tworzyć?If + Past Simple, would + infinitive 2 - przykład użyciaIf I won the lottery, I would travel around the world.

( Gdybym wygrał_ na loterii, podróżowałbym dookoła świata. )


Third Conditional

( Conditional 3 )
 3 - Kiedy używać?Tryb [3] używany jest do mówienia o hipotetycznych sytuacjach w przeszłości, które nie miały miejsca, oraz do wyrażania żalu lub rozmyślania nad tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby okoliczności były inne. 3 - Jak tworzyć?If + Past Perfect, would have

+ Past Participle 3 - przykład użyciaIf I had studied harder, I would have passed the exam.

( Gdybym się pilniej uczył, zdałbym egzamin.)
Mix Conditional

( Conditional M )
 M - Kiedy używać?Tryb [M] łączy elementy Second oraz Third Conditional. Stosowany jest do mówienia o hipotetycznych sytuacjach, gdzie przeszłość ma wpływ w teraźniejszości. M - Jak tworzyć?
[ Past/Present ]

If + Past Perfect, would + infinitive[ Present/Past ]

If + Past Simple, would have 

+ Past Participle 
 M - przykład użycia Past/PresentIf I had taken that job offer, I would be living in the NY now.

( Gdybym przyjął_ tamtą ofertę pracy, teraz mieszkałbym w Nowym Jorku. ) M - przykład użycia Present/PastIf I were more diligent, I would have completed the project on time.

( Gdybym był_ bardziej piln_, skończył_bym projekt na czas. )
Więcej przykładów użycia


Legenda:

1 - [ 🇬🇧 ] 2 - [ 🇵🇱 ]
When I feel tired, I go to bed early.

Kiedy czuję się zmęczony, wcześnie kładę się spać.


If you mix red and blue, you get purple.

Jeśli zmieszasz czerwony i niebieski, otrzymasz fioletowy.


When the sun sets, it gets dark outside.

Kiedy słońce zachodzi, na zewnątrz robi się ciemno.


If you press the power button, the computer turns on.

Jeśli naciśniesz przycisk zasilania, komputer się włączy.


When I have free time, I like to read books.

Kiedy mam wolny czas, lubię czytać książki.


If you add salt to food, it tastes better.

Jeśli dodasz sól do jedzenia, smakuje lepiej.


When the traffic light turns green, you can go.

Kiedy światło zmieni się na zielone, możesz jechać.


If you study hard, you usually get good grades.

Jeśli ciężko się uczysz, zwykle dostajesz dobre oceny.


When I am stressed, I take deep breaths to relax.

Kiedy jestem zestresowany, biorę głębokie oddechy, aby się zrelaksować.


If you water plants regularly, they grow healthy and strong.

Jeśli regularnie podlewasz rośliny, rosną zdrowe i silne.If I save enough money, I will go on a vacation to Italy next summer.

(Jeśli odłożę wystarczająco dużo pieniędzy, pojadę na wakacje do Włoch w przyszłe lato.)


If you practice playing the guitar every day, you will improve quickly.

(Jeśli będziesz ćwiczyć grę na gitarze każdego dnia, szybko się poprawisz.)


If I get a promotion at work, I will buy a new car.

(Jeśli dostanę awans w pracy, kupię nowy samochód.)


If I finish my work early, I will go to the gym.

(Jeśli skończę pracę wcześniej, pójdę na siłownię.)


If you eat too much junk food, you will gain weight.

(Jeśli będziesz jeść za dużo niezdrowego jedzenia, przytyjesz.)


If she studies hard, she will pass the exam.

(Jeśli będzie ciężko się uczyć, zda egzamin.)


If I find a better job offer, I will quit my current job.

(Jeśli znajdę lepszą ofertę pracy, rzucę obecną pracę.)


If you apologize sincerely, I will forgive you.

(Jeśli przeprosisz szczerze, wybaczę ci.)


If the weather is nice this weekend, we will go to the beach.

(Jeśli pogoda będzie ładna w ten weekend, pojedziemy na plażę.)


If I have time this evening, I will call you.

(Jeśli będę miał czas wieczorem, zadzwonię do ciebie.)

If I had more free time, I would learn to play the piano.

(Gdybym miał więcej wolnego czasu, nauczyłbym się grać na pianinie.)


If I were you, I would accept that job offer.

(Na twoim miejscu przyjąłbym tę ofertę pracy.)


If she studied harder, she would get better grades.

(Gdyby uczyła się pilniej, dostawałaby lepsze oceny.)


If we lived in the countryside, we would have a big garden.

(Gdybyśmy mieszkali na wsi, mielibyśmy duży ogród.)


If I could speak another language fluently, I would apply for that international job.

(Gdybym mówił płynnie w innym języku, aplikowałbym na tę międzynarodową posadę.)


If they had more money, they would buy a bigger house.

(Gdyby mieli więcej pieniędzy, kupiliby większy dom.)


If I didn't have to work tomorrow, I would stay up late tonight.

(Gdybym nie musiał jutro pracować, położyłbym się dziś późno spać.)


If you exercised regularly, you would feel more energetic.

(Gdybyś regularnie ćwiczył, czułbyś się bardziej energiczny.)


If I had the chance to meet my favorite author, I would ask them so many questions.

(Gdybym miał okazję spotkać mojego ulubionego autora, zadałbym mu mnóstwo pytań.)

If she had arrived on time, she wouldn't have missed the important meeting.

(Gdyby przyjechała na czas, nie przegapiłaby ważnego spotkania.)


If they had saved more money, they could have afforded a better vacation.

(Gdyby zaoszczędzili więcej pieniędzy, mogliby pozwolić sobie na lepsze wakacje.)


If I hadn't eaten that spoiled food, I wouldn't have gotten sick.

(Gdybym nie zjadł tego zepsutego jedzenia, nie zachorowałbym.)


If you had listened to my advice, you would have avoided that problem.

(Gdybyś posłuchał mojej rady, uniknąłbyś tego problemu.)


If we had left earlier, we would have caught the train.

(Gdybyśmy wyszli wcześniej, zdążylibyśmy na pociąg.)


If he had been more careful, he wouldn't have had that accident.

(Gdyby był bardziej ostrożny, nie miałby tego wypadku.)


If I had known about the job opening, I would have applied for it.

(Gdybym wiedział o tym wolnym stanowisku, aplikowałbym na nie.)


If she hadn't worked so hard, she wouldn't have gotten the promotion.

(Gdyby nie pracowała tak ciężko, nie dostałaby awansu.)


If they had taken better care of their health, they would have lived longer.

(Gdyby lepiej dbali o swoje zdrowie, żyliby dłużej.)

If I had studied computer science in college, I would have a better-paying job now.

(Gdybym studiował informatykę na studiach, miałbym teraz lepiej płatną pracę.)


If she hadn't missed that important business call, she wouldn't be dealing with this crisis now.

(Gdyby nie przegapiła tego ważnego telefonu służbowego, nie mierzyłaby się teraz z tym kryzysem.)


If they had invested in that startup years ago, they would be millionaires today.

(Gdyby zainwestowali w ten startup lata temu, dziś byliby milionerami.)


If I had been more assertive in my previous relationship, I would be happier in my current one.

(Gdybym był bardziej asertywny w moim poprzednim związku, byłbym szczęśliwszy w obecnym.)


If you hadn't skipped those guitar lessons as a child, you would be an excellent musician now.

(Gdybyś nie opuszczał tych lekcji gitary jako dziecko, byłbyś teraz doskonałym muzykiem.)


If we had bought that house in the city center, our daily commute would be much shorter.

(Gdybyśmy kupili ten dom w centrum miasta, nasz codzienny dojazd do pracy byłby dużo krótszy.)


If he had taken better care of his health in his youth, he wouldn't have so many medical issues now.

(Gdyby lepiej dbał o swoje zdrowie w młodości, nie miałby teraz tylu problemów zdrowotnych.)


If I hadn't met my mentor at that conference, I wouldn't be in this leadership position today.

(Gdybym nie spotkał swojego mentora na tej konferencji, nie byłbym dzisiaj na tym stanowisku kierowniczym.)


If she had pursued her dream of becoming a writer, she would be a published author by now.

(Gdyby realizowała swoje marzenie o zostaniu pisarką, byłaby już teraz opublikowaną autorką.)


If they had saved more money in the past, they would be able to afford their children's college education now.

(Gdyby zaoszczędzili więcej pieniędzy w przeszłości, mogliby teraz pozwolić sobie na edukację swoich dzieci w college'u.)

If I weren't afraid of heights, I would have gone skydiving with my friends last summer.

(Gdybym nie bał się wysokości, poszedłbym ze znajomymi na skoki spadochronowe zeszłego lata.)


If she spoke better French, she would have applied for that job in Paris last year.

(Gdyby lepiej mówiła po francusku, aplikowałaby o tę pracę w Paryżu w zeszłym roku.)


If they had more savings, they would have bought that vintage car at the auction.

(Gdyby mieli więcej oszczędności, kupiliby ten zabytkowy samochód na aukcji.)


If I liked seafood, I would have tried the lobster at the restaurant we visited on our anniversary.

(Gdybym lubił owoce morza, spróbowałbym homara w restauracji, którą odwiedziliśmy w naszą rocznicę.)


If you weren't so busy with work, you would have attended your best friend's wedding last month.

(Gdybyś nie był tak zajęty pracą, poszedłbyś na ślub swojego najlepszego przyjaciela w zeszłym miesiącu.)


If we had a bigger budget, we would have booked a luxurious hotel for our honeymoon.

(Gdybyśmy mieli większy budżet, zarezerwowalibyśmy luksusowy hotel na nasz miesiąc miodowy.)


If he weren't so stubborn, he would have listened to his doctor's advice and avoided that health scare.

(Gdyby nie był taki uparty, posłuchałby rady swojego lekarza i uniknąłby tego zagrożenia zdrowotnego.)


If I had more free time, I would have volunteered at the local animal shelter last weekend.

(Gdybym miał więcej wolnego czasu, zgłosiłbym się na ochotnika do lokalnego schroniska dla zwierząt w zeszły weekend.)


If she weren't so shy, she would have given a speech at her graduation ceremony.

(Gdyby nie była taka nieśmiała, wygłosiłaby przemówienie na swojej ceremonii ukończenia szkoły.)


If they lived closer to the city, they would have attended more cultural events last year.

(Gdyby mieszkali bliżej miasta, uczestniczyliby w zeszłym roku w większej liczbie wydarzeń kulturalnych.)Comments


bottom of page